GİZLİLİK POLİTİKASI

A. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Toplanma Yöntemi

1. Sitemizde Toplanan Veriler

Sitede belirtilmedikçe, siteyi kişisel verilerinizi kullanmadan da ziyaret edebilirsiniz. Ancak sizinle irtibata geçilmek ve sitede kişisel olarak tanınmanızı (ad soyadınız,  telefon numaranız, e-posta adresiniz) sağlamak için makul olarak kullanılabilecek kişisel verilerinizi vermeyi seçebileceğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Örneğin “GLOBALNET İnternet Teknolojileri ve Yazılım Tic. Ltd. Şti. ve GLOBAL İnternet Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.” resmi internet sitelerimizde ;

bulunan iletişim formu kullanılarak bilgi talep ettiğinizde, teknik destek talebinde bulunduğunuzda, iş başvurusunda bulunduğunuzda (yukarıda sayılan kişisel verilere ek olarak; ikamet edilen il/ilçe, fotoğraf ve iletmek istediğiniz diğer veriler işlenmektedir) veya bizimle başka şekilde iletişime veya etkileşime geçtiğinizde kişisel verilerinizi paylaşmış ve dolayısıyla tarafımızca işlemeye sunmuş olacaksınız.

Söz konusu iletişim formuna ilişkin aydınlatma metnine, formun altında yer alan “aydınlatma metni” linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Teknik destek talep formuna ilişkin aydınlatma metnine, formun altında yer alan “aydınlatma metni” linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İK ön değerlendirme bilgi formuna ilişkin aydınlatma metnine, formun altında yer alan “aydınlatma metni” linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İnternet sitemizde bulunan ilgili kişi başvuru formunu kullanmak suretiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11. kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz.

2. Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler

Çoğu diğer web siteleri ve çevrimiçi hizmetler gibi, Siteyi nasıl kullandığınızla ilgili olmak üzere otomatik olarak üretilen bilgileri işleriz. İşlenen bilgiler çerez verileriniz içermektedir.

Bu aynı zamanda, Siteyi nasıl kullandığınıza ilişkin otomatik olarak oluşturulmuş bilgilerle ilgili olarak gerçekleşir. Bu tür bilgiler, Sitenin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamamıza ve bir kullanıcı olarak ihtiyacınıza uygun hizmet üretmemize yardımcı olur.

B. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Taraflar kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedirler:

·      Hizmeti kullanabilmenizi sağlamak,

·      Hizmetin iyileştirilmesi ve/veya özelleştirilmesi,

·      İş başvurularının alınması,

·      İletişim ve teknik destek faaliyetlerinin yürütülmesi,

·      Kişisel verilerinizi, bizden bunu talep ettiğiniz taktirde veya yasal olarak yükümlü olduğumuz durumlarda, üçüncü şahıslara iletmek.

C. Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara İletilmesi

Uygun olduğunu düşündüğümüz şekilde hizmetin, yukarıda izah edilen amaçlar için üçüncü taraflara kullanımı hakkında ‘‘toplu anonim veriler’’ sağlayabiliriz. ‘‘Toplu anonim veriler’’, size geri gönderilemeyen ve bu nedenle kişisel veriler olarak sayılamayan verilerdir. Örneğin, Kullanıcıların hizmeti nasıl kullandığını daha iyi anlamak için toplu anonim verileri kullanabiliriz.

Kişisel verilerinizi; bir mahkeme kararı, halen devam eden adli işlem, cezai veya adli mahkeme celbi veya kolluk kuvveti makamları tarafından verilen diğer yasal işlem veya taleplere uymamız gereken yerlerde açıklayabiliriz.

D. Kişisel Verilerin İşlendiği Yerler

Hizmet kapsamında işlenen verilerin tutulduğu veri merkezleri tek bir bölgede bulunmaktadır.
https://b24.globalnet.com.tr merkezimizde, dışarıya kapalı ve güvenlikli ortamda tutmaktayız.
Kişisel veriler, Hizmet sağlayıcılar, teknik aksaklıkları gidermek adına merkeze erişim sağlayabilir. Erişebilir kişi sayısı Kişisel verilerinizin güvenli ve bu gizlilik politikasına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için makul ölçüde gerekli tüm adımlar atılmaktadır.

E. Kişisel Verileri Korumak için Hangi Güvenlik Önlemleri Uygulanmaktadır?

Verilerinizin güvenliği ve diğer kullanıcıların güvenliği bizim için çok önemlidir. Kişisel verilerinizi kayıp, çalıntı ya da herhangi bir yasadışı işleme karşı korumak için teknik ve organizasyonel önlemler alınmış bulunmaktadır. Örneğin: Sunucularımızı güvenlik duvarları, SSL bağlantıları ve hassas verilerin şifrelenmesi yoluyla koruma sağlamak gibi.

Eğer bir üçüncü taraf web sitesine giden bir bağlantıya tıklarsanız, kontrol etmediğimiz bir web sitesine yönlendirilebilirsiniz ve Gizlilik Politikamız artık geçerli değildir. Herhangi bir başka web sitesini taramanız ve etkileşiminiz, söz konusu üçüncü taraf web sitesinin kullanım koşulları gizlilik ve diğer politikalara tabidir. Başka web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyun. Bu tür üçüncü taraf web sitelerinde bulunan bilgi veya içerikten sorumlu veya yükümlü değiliz.

F. Kişisel Verileri Görüntüleme ve Silme

Siteyi kullanarak toplanan kişisel bilgilere Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında bizimle iletişime geçerek ulaşabilir veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızı kullanabilirsiniz. Kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi sağlamanız istenebilir. İletişimin ve ihtiva etmesi gereken unsurların daha kolay sağlanması için sitemizde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formunu” kullanmanız önem arz etmektedir.

G. Çocuk Gizliliği

16 yaşından küçük çocukların kişisel olarak tanımlayıcı verilerini kasıtlı olarak toplamamaktayız. Verileri topladıktan sonra kullanıcının 16 yaşından küçük olduğunu tespit edersek, bu kullanıcının velisinin izni olmadan kendisinin kişisel verilerini işlemeye devam etmemekteyiz. 16 yaşından küçük bir çocuğun kişisel olarak tanımlayıcı verilerini bilmeden topladığımızı fark edersek,  bu verileri işlemeye devam etmemekteyiz.

H. Güvenlik

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak ve hasar riskini en aza indirmek adına bilgi kaybını önleyici veya yetkisiz erişimi engelleyici önlemler uygulanmaktadır. Bununla birlikte, bu tedbirler mutlak bilgi güvenliği sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için üstün çaba sarf edilir ancak garanti edilemez. Sitenin veri tabanlarının herhangi bir haksız davranış, arıza, izinsiz engeller veya erişim ya da diğer kötüye kullanım ve kötüye kullanımdan muaf olacağını beklenmemelidir.

I. Gizlilik Politikasında Yapılan Değişiklikler

Bu politika bildirimi, herhangi bir zamanda güncellenebilir. Kullanıcılar, Gizlilik Politikası’nın güncellenmiş sürümünden site aracılığıyla haberdar olacaklardır. Bu Gizlilik Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak sizin sorumluluğunuzdadır

Bu Bildirimde yapılan değişiklere bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Şöyle ki, değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen Bildirim’i kabul ettiğinizi gösterecektir.